English| മലയാളം
council standing
PMAY

 

map

മാലിന്യ മുക്ത തിരുവല്ല പ്രഖ്യാപനം

തിരുവല്ല നഗരസഭ മാലിന്യമുക്ത തിരുവല്ല പ്രഖ്യാപനം 11/11/2013 ന് ബഹു നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നിര്‍വഹിച്ചു